MarkaWorld.com

Yapı ve Mimarlık dünyası Konut Konferansı 2016’da bir araya geliyor

“Yapı Dünyasının Bilgi Merkezi” Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 22 Kasım 2016 tarihinde düzenlenecek “Konut Konferansı”, Türkiye’de; yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık alanlarının önde gelen temsilcilerini buluşturmaya devam ediyor. İnsanın en temel ihtiyaçlarından birine cevap veren ve Türkiye’nin lokomotif sektörünün yapı taşı olan “konut” kavramı, bu yıl yedincisi düzenlenecek Konut Konferansı’nda “Konut Sahibi Olmak Ya Da Ol(a)mamak?” temasıyla ele alınacak.

Yapı ve Mimarlık dünyası Konut Konferansı 2016’da bir araya geliyor
24 Ekim 2016 - 12:27 'de eklendi ve 1472 kez görüntülendi.

 48 yıldır ‘Yapı Dünyası’nın Bilgi Merkezi’ olan Yapı-Endüstri Merkezi (YEM); Türkiye’de yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık sektörünün temsilcilerini ve tüm paydaşlarını bu yıl yedinci kez düzenlenecek Konut Konferansı’nda bir araya getiriyor.

Sektörün gelenekselleşen bu buluşmasında; dünyaca ünlü konuşmacılar, uzmanlar, çağdaş tasarımcılar, inşaat sektörünün yapı taşı olan “konut” meselesini “Konut Sahibi Olmak Ya Da Ol(a)mamak?” temasıyla farklı perspektifler çerçevesinde değerlendirecek.

ORTA VE DAR GELİRLİ NASIL KONUT SAHİBİ OLACAK?

Orta ve alt gelir grubu ile 35 yaş altı bireylerin Türkiye’de konuta erişiminin nasıl olacağı bu sene Konut Konferansı’nın temel konu başlığı olacak.

Konut sahibi olma ihtiyacı, A sınıf gelir grubu dışında orta ve dar gelirliye konut üretimi meselesinin tartışılacağı Konut Konferansı, 2016 yılında tüketiciye yön veren gelişmeler ile ilgili güncel verileri ele alarak son kullanıcının sorularına da Konut Konferansı 2016 sahnesinde yanıtlar arayacak. Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan 35 yaş altı grubun konut sahibi olmasıyla ilgili geliştirilmesi gereken politikalar teşvik stratejileri üzerinden finansal, hukuki, ve sosyal boyutlarıyla ele alınacak.

KONUT YATIRIMLARINDA 5N1K

3. Havaalanı, 3. Köprü bölgesi gibi çarpıcı alanların mercek altına alındığı bu dönemde İstanbul’un dengesiz ve plansız büyümesinin önüne geçebilmek için doğru data okuması ve veri analizi giderek daha da önem arzetmektedir. Bu noktada Konut Konferansı Bilgi Ortağı Reidin’in konferans kapsamında sunacağı dikkat çeken veri analizleri ve çözüm önerileri gayrimenkul sektörünün tüm paydaşları için bir rehber niteliği taşıyacak. Reidin Türkiye Ülke Müdürü Kerim Alain Bertrand moderatörlüğünde düzenlenecek “Konut Yatırımlarında 5N1K” başlıklı oturum, İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Finans Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr Ali Hepşen, Cushman & Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü Dr. Dilek Pekdemir, Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı Tavit Köletavitoğlu ve DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Tevfik Türel’in katılımıyla “Kentsel dönüşüm arzın niteliğinde/karakteristiğinde değişim sunuyor mu? Yeni nesil için konut ihtiyacı nedir? Mekân/Zaman harita üzerinden fırsatlar nasıl incelenebilir ve bu sayede arzı nasıl doğru yönlendirebiliriz? Yer seçim analizleri nasıl yapılabilir? Excel’e kıyasla harita tabanlı analiz bölgelerin ve sosyo-ekonomik kümelerin etkileşimini ne şekilde gösterir?” gibi sorulara Konut Konferansı’nda yanıt arayacak.

HERKESİN HAYALİ: ERİŞİLEBİLİR KONUT

“Erişilebilir Konut” başlığıyla konutta erişilebilir olmanın pazarlama süreci olup olamayacağı, devlet ve belediyelerin erişilebilir konutla ilgili geliştirdiği yasalar, mevzuatlar, yapılması gereken yatırım ve teşviklerin konuşulacağı oturumla; yerel yönetim temsilcileri, tasarımcılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, temel iletişiminde “herkes için konut” ifadesi üzerinden tartışılacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Burak Enginöz moderatörlüğünde, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu ve Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol’un konuşmacı olarak katılacağı oturum başlıca şu soruları masaya yatıracak:“İnşaat sektörünün konut satış ve pazarlama stratejisinde engelsiz/erişilebilir konut ve yaşam çevresi kavramına bakışı nedir? İnşaat sektörünün engelliler için konut ve yaşam çevresi üretmesi nasıl teşvik edilebilir? İnşaat sektörü, mimarlar, kullanıcılar engelsiz/erişilebilir konut ve yaşam çevresi dendiğinde ne anlıyor? Türkiye’de engelliler konut alırken hangi zorluklarla karşılaşıyor? Mimarlar projelerinde imar yasa ve yönetmeliklere uyarken, neden engelsiz tasarım ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluğu hissetmiyorlar? Engelsiz tasarım ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklerin neden yaptırım gücü yok? Ya da neden denetim mekanizması yetersiz kalıyor? Mesleki eğitimde engelsiz konut tasarımı hangi bağlamda ele alınıyor? Ya da ele alınamıyor? Kentsel dönüşüm, kentlerimizin erişilebilir olması için bir fırsat olamaz mı?”

BOŞALTILAN ARAZİLER NE OLACAK?

Konut Konferansı’nın yedinci yılında, gelenekselleşen YAPI Dergisi Özel Oturumu; YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Keskin Enginöz’ün moderatörlüğünde Şehir Plancısı Erhan Demirdizen ve Pamir&Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık Kurucusu Firuz Soyuer’in katılımlarıyla gerçekleşecek. Oturumun konusu boşaltılan ya da atıl durumda olan arazilerde konut yapılmasının, yeşil alana dönüştürülmesinin ya da mevcut durumu ile kalmasının doğuracağı sonuçlar, yeşil alanların gayrimenkul pazarlama sürecine etkisi ve stratejileri, kentteki boş alanların geliştirilmesinin konut piyasasına etkisi gibi pek çok konu başlığı konferans dinleyicileriyle paylaşılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GELİNEN AŞAMALAR

Tüm gün sürecek konferansta, İstanbul’un durdurulamaz büyüme ivmesi, kentsel dönüşüm arzının niteliğindeki değişimler, yeni neslin konut ihtiyaçları, erişilebilir konut ve mekânsal karar destek sistemleri gibi pek çok güncel tartışma ve çözüm önerileri Konut Konferansı 2016 oturumlarında uzman konuşmacılar ile tartışılacak.

KONUT GAZETESİ

Konferansı kapsamında yazılı kaynak yaratmak ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmak amacı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Konut Gazetesi hazırlanıyor. “Konut Gazetesi” ile iletişim ve bilgi paylaşımının güçlenmesine ve bu alanda kalıcı bir kaynak oluşturulmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Konut’un dünü, bugünü ve yarınının tüm boyutlarıyla küresel ve yerel ölçekte ele alındığı konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok sorunun ve tüm paydaşlara yol gösterecek yeniliklerin tartışılacağı eleştirel bir ortam hazırlıyor.

#konut2016

 

 

SON DAKİKA HABERLERİ
hali
İLGİLİ HABERLER